Over ons

LVS Management, een onderneming van de groep VS Invest

LVS Management staat sinds 2017 ten dienste van de ondernemers die op zoek zijn naar “helpende hoofden en handen” om hen in het dagelijks beheer van hun organisatie bij te staan.

De situaties en de behoeften verschillen van bedrijf tot bedrijf: LVS Management past zich steeds aan om de best mogelijke oplossing voor te stellen.

Een sleutelfunctie valt al dan niet plots weg en u heeft tijd nodig om de juiste man of vrouw te vinden om deze opnieuw in te vullen? In afwachting van de aanwerving zorgen wij ervoor dat de zaken verder draaien en dat de overdracht naadloos verloopt. Zelfs indien uw kaderlid slechts tijdelijk onbeschikbaar is als gevolg van ziekte, zwangerschap of ongeval, is interim-management een oplossing om de impact van deze afwezigheid op uw organisatie te beperken.

Hoe kleiner de organisatie, hoe groter de behoefte aan duizendpoten… Als bedrijfsleider bent u vaak ook de verkoopdirecteur, de HR-manager, de IT-manager, de financiële directeur en zoveel meer met steeds minder tijd om alles optimaal te combineren terwijl het allemaal al maar complexer wordt. Economisch zou het echter onverantwoord zijn om iemand aan te werven om u bij te staan. Heeft u al nagedacht over het externaliseren van bepaalde taken of functies?

 

Wij beschikken over een brede waaier van vaardigheden in financieel management en leiderschap, die wij u graag ter beschikking stellen. Eén dag per maand, een halve dag per week of meer indien nodig, voor onbepaalde duur of tijdelijk om een moeilijke periode door te komen, ter plaatse of vanop afstand,… wij passen ons aan zodat u zich niet meer in alle bochten moet wringen om uw zaak optimaal te runnen.

Ons aanbod

Financieel beheer

Vanuit een financieel en bedrijfsmatig perspectief stellen wij de informatievoorziening op punt en bewaken wij deze zodat het bedrijf of de organisatie efficiënt beheerd of uitgebaat kan worden.

  • Budgettering
  • Managementrapportage
  • Benchmarking, prestatie indicatoren, kosten-batenanalyse, rendement
  • Prijszetting, interne verrekenprijzen en interne doorbelasting, verdeling van overheadkosten
  • Loonkostenanalyse
  • Vermogenspositie
  • Accountantscontrole
  • Financiële controle
  • Interne procedures voor de financiële afdeling

Daarbij mag u rekenen op een doelgerichte omkadering van uw medewerkers en een professionele benadering van uw zakelijke relaties.

Contact Opnemen